ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย>รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
อัตราค่าธรรมเนียม:
เพลิดเพลินไปกับส่วนลดค่าธรรมเนียม (แปลงการคำนวณด้วย BTC) ในระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมา ยิ่งคุณเทรดมาก ยิ่งได้ส่วนลดมาก
อธิบายวิธีการคำนวณอัตราขั้นบันได:
1. คำนวณปริมาณธุรกรรมสะสมของผู้ใช้แต่ละคนต่อวัน (แปลงเป็น BTC) ใช้ธุรกรรมอายุไม่เกิน 30 วัน มาคำนวณ
2. การคำนวณจะใช้ยอดธุรกรรมที่เกิดภายใน 30 วัน (แปลงเป็น BTC) โดยคำนวณทุกวันเวลา 0:00 (GMT+8) ตามอัตราค่าธรรมเนียมขั้นบันได
3. การปรับอัตราส่วนลดค่าธรรมเนียมจะทำทุกวันในเวลา 2:00 (GMT+8) ท่านสามารถไปตรวจสอบได้จากระบบ
4. ตัวอย่าง:อัตราค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 2:00:00 (GMT+8) ของวันที่ 29 ตุลาคม 2018 ถึง 1:59:59 (GMT+8) ของวันที่ 30 ตุลาคม 2018 จาก 0:00:00 จะโดนกำหนดจากการคำนวณยอดธุรกรรมสะสมของ วันที่ 29 กันยายน 2018 0:00:00 (GMT+8) ถึง 28 ตุลาคม 2018 23:59:59 (GMT+8) โดยแปลงเป็น BTC
บันทึก:
1:ผู้ใช้ทุกท่านสามารถเข้าใช้อัตราค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันไดได้
2:การเปลี่ยนแปลงของอัตรา จะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
หมายเหตุ:
1. เมเกอร์คืออะไร
1. เมกเกอร์หมายถึง ปริมาณในคำสั่งซื้อที่ส่งไปยังไม่ถูกจับคู่กับคำสั่งอื่น และได้รอการจับคู่ในออเดอร์บุ๊ค
2. ค่าธรรมเนียมเทเกอร์ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสำหรับคำสั่งซื้อจำกัดราคา (โปรดทราบว่า เมื่อคำสั่งซื้อจำกัดราคาของคุณอื่นได้ซื้อขายสำเร็จกับคำสั่งซื้อจำกัดราคาของคุณ และคำสั่งซื้อคนอื่นเร็วกว่าคุณ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการรับคำสั่งซื้อจำกัดราคาด้วย)
2. เทกเกอร์คืออะไร
(1) เทกเกอร์ คือการส่งคำสั่งซื้อแบบจำกัดราคา หรือตามราคาตลาด และได้รับการจับคู่ในกระดานเทรด
(2)เมื่อคุณวางคำสั่งและได้รับการจับคู่ คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับ เทกเกอร์
3. จะจ่ายค่าธรรมเนียมได้อย่างไร?
(1)ค่าธรรมเนียมได้ถูกหักจากยอดคำสั่งคุณแล้ว ถ้าคุณเทรดกับ BTC คุณต้องจ่ายเป็น BTC
(2)ในกรณีที่การจับคู่คำสั่งไม่สมบูรณ์ หรือมีผู้ใช้ยกเลิกคำสั่ง ส่วนที่ไม่ได้รับการจับคู่จะไม่ถูกคิดค่าธรรมเนียม