ค่าธรรมเนียมการซื้อขายสกุลเงิน*ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมนำไปใช้กับการทำธุรกรรมระหว่าง คริปโต-คริปโต และไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมและการโอนสกุลเงินตามกฎหมาย
  • 1. เกิดคำสั่งซื้อจำกัดราคาหมายถึง คำสั่งซื้อที่จำกัดราคาของคุณไม่ได้จับคู่กับคำสั่งซื้อจำกัดราคาในปัจจุบัน และถูกวางไว้ใน Order Book ซึ่งเป็น Post-Only Order ที่รอการซื้อขาย
  • 2. เมื่อ Post-Only Order ของคุณอื่นได้จับคู่สำเร็จกับ Post-Only Order ของคุณ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสำหรับคำสั่งซื้อจำกัดราคา (โปรดทราบว่า เมื่อคำสั่งซื้อจำกัดราคาของคนอื่นได้ซื้อขายสำเร็จกับคำสั่งซื้อจำกัดราคาของคุณ และคำสั่งซื้อคนอื่นเร็วกว่าคุณ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการรับคำสั่งซื้อจำกัดราคาด้วย)
  • 3. รับคำสั่งซื้อจำกัดราคาหมายถึงคำสั่งซื้อจำกัดราคาหรือคำสั่งซื้อตามราคาตลาดของคุณได้ซื้อขายสำเร็จกับคำสั่งซื้อจำกัดราคาที่เกิดขึ้นโดยตรง
  • 4. เมื่อ Post-Only Order ของคุณได้ซื้อขายสำเร็จกับ Post-Only Order ของคนอื่น คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการรับคำสั่งซื้อจำกัดราคาด้วย
  • 5. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายจะโดนหักจากยอดรวม ถ้าคุณซื้อขายสินทรัยพ์กับ บิทคอยน์ คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบิทคอยน์
คู่ธุรกรรม Maker Taker

ค่าธรรมเนียมจริง

ค่าธรรมเนียมจริง = *** อัตราส่วนลดขั้นบันได * อัตราปกติ

  • 1. ค่าธรรมเนียมเมเกอร์ จะถูกหักไว้เมื่อคุณส่งคำสั่งไปยังระบบ โดยยังไม่มีการจับคู่คำสั่งนั้นๆ
  • 2. เมื่อคำสั่งของคุณได้รับการจับคู่ ถ้าคู่เทรดของคุณส่งคำสั่งก่อนคุณ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเทเกอร์
  • 3. อัตราขั้นบันได้: คุณเพลิดเพลินกับส่วนลด ตามปริมาณการซื้อขายสะสม (แปลงเป็น BTC) ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา อัตราจริง = ส่วนลดอัตราขั้นบันได * อัตราปกติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราส่วนลด
จะมีการคำนวณยอดธุรกรรมสะสม 30 วัน (แปลงเป็น BTC) ในเวลา 0:00 (GMT+8) ของทุกวัน
ระบบจะปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้โดยอัตโนมัติ ทุกๆวันในเวลา 2:00 (GMT+8)

ข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง 30วัน--- BTC

อัตราปกติ

คู่ธุรกรรม Maker Taker