การตรวจสอบตัวตน 2 ประการ
  • ประวัติการเข้าสู่ระบบ
  • ประวัติการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย