การจัดการ API
การแจ้งเตือน

ผู้ใช้แต่ละคนสามารถสร้างคีย์ส่วนตัวได้สูงสุด 5 ชุด。

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการสูญเสียสินทรัพย์ กรุณาอย่าเปิดเผยคีย์ให้แก่ผู้ใด เพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เราแนะนำให้ทุกๆ API คีย์ ควรเชื่อมกับ IP address ทั้ง 4 ถ้ามีเพียง IP address เดียว คุณสามารถใส่เข้าไปได้โดยตรง ถ้ามีมากกว่าหนึ่ง IP address ให้ใช้เครื่องหมายลูกน้ำในการแบ่ง ตามตัวอย่าง :192.168.1.1,192.168.1.2,192.168.1.3 。

  • เวลา หมายเหตุ คีย์การเข้าถึง Access Key ที่อยู่ IP ที่ผูกไว้ หมดอายุภายใน (วัน) สถานะ ปฏิบัติการ